Skip to main content


Nadační fond Obídek

Adam Šimůnek

www.obidek.eu

Nadační fond Obídek se zabývá získáváním finančních darů, které jsou použity k úhradě celodenního stravování potřebným dětem z mateřských škol. Úhrada stravování je velmi důležitá, protože je hlavní podmínkou pro setrvání dítěte v mateřské škole. Nadační fond Obídek úzce spolupracuje s vedením mateřských škol při identifikaci potřebných dětí. Právě paní ředitelky nebo vedoucí mateřských škol mají nejlepší přehled o tom jak na tom jejich děti jsou. Vedení mateřské školy identifikuje dítě, popíše nám situaci, zajistí souhlas rodičů o poskytnutí pomoci a provede kalkulaci potřebné částky. My každou žádost individuálně vyhodnotíme a v případě schválení zasíláme potřebné finance dané mateřské škole nebo školní jídelně. Podpořené děti nám nakreslí obrázek, který slouží k propagaci tohoto tématu a získávání dalších finančních darů. Během roku se nám podařilo takto zafinancovat přes 1 000 celodenních stravovacích dnů. Máme z toho ohromnou radost, protože předškolní vzdělání má zásadní vliv na budování sociálních vztahů, školní úspěšnost a výši příjmu v dospělém věku daného jedince.