Skip to main content

Digitalizace účetnictví

Digitální účetnictví je způsob vedení účetnictví, který využívá digitální technologie, software a elektronické systémy pro zpracování, ukládání a správu účetních dat a transakcí. Tento přístup k účetnictví umožňuje efektivnější, rychlejší a přesnější zpracování účetních informací a zjednodušuje celý proces účetnictví.

Klíčové aspekty digitálního účetnictví

Elektronická evidence transakcí

Digitální účetnictví umožňuje zaznamenávání finančních transakcí elektronicky. To zahrnuje faktury, bankovní výpisy, náklady, příjmy a další účetní záznamy.

Automatizace

Díky automatizaci mohou být některé účetní úkoly prováděny softwarovými nástroji, což snižuje riziko chyb a zrychluje procesy, například vytváření faktur, sledování skladových zásob a automatické kalkulace daní.

Zabezpečení dat

Důležitou součástí digitálního účetnictví je zabezpečení dat, protože účetní informace jsou často citlivé. Moderní software a cloudové služby implementují pokročilá bezpečnostní opatření pro ochranu dat.

Integrace

Digitální účetní software často umožňuje integraci s dalšími podnikovými systémy, jako jsou ERP (Enterprise Resource Planning) systémy, což zajišťuje lepší tok dat a informací mezi různými částmi podniku.

Cloudové účetnictví

Mnoho digitálních účetních systémů je dostupných v cloudu, což umožňuje rychlý a snadný přístup k účetním datům z různých míst a zařízení.

Digitalizace a elektronizace účetnictví je obzvláště užitečná pro malé a střední podniky

Je vhodné pro ty, kteří chtějí zlepšit své účetní procesy a získat lepší přehled o své finanční situaci. Tato forma účetnictví může snížit administrativní náklady, zvýšit efektivitu a umožnit rychlejší reakci na změny v podnikání.

Automatické zpracování účetních dat

Základem pro zpracování data je jejich elektronické doručení, nebo jejich digitalizace z papírové formy.

Získání dokladů může proběhnout několika způsoby

  • zasláním dokumentů přímo od dodavatele/zákazníka ve formě PDF mailem
  • zasláním dokumentů přímo od dodavatele/zákazníka ve formě PDF formou sdílené složky/úložiště
  • vyfocením skrze mobilní zařízení a nahrání do aplikace
  • doručením papírových dokladů od dodavatele/zákazníka a jejich skenování u žadatele

Převod dokumentů pomocí OCR

Někde na pozadí z takto pořízených dokladů proběhne jejich převod pomocí OCR do skutečné digitální stopy zpracovatelné automaty a roboty.

Zpracování dat umělou inteligencí

Takto pořízená data jsou zpracována pomocí umělé inteligence např. ROSSUM nebo SNOWFOX.AI. Jejich principy jsou odlišné, zatímco ROSSUM je AI první generace a pracuje na principu naučených frází a výrazů s následným porovnávacím mechanismem, SNOWFOX.AI pracuje na principu stálého učení umělé inteligence a vlastních rozhodovacích mechanismů.

Schvalovací procesy

Následným krokem je schvalování dokladů to má dvě vrstvy, schvalování účetním expertem a odpovědnou osobou. Účetní expert, vyhodnotí a schválí navrhované zaúčtování od umělé inteligence a v případě chyby predikce opraví zaúčtování. Tento krok znamená pro umělou inteligenci nové učení a kontrolu. K učení nedojde automaticky, ale je třeba několika stejných interakcí, tím je zároveň realizována i kontrola náhodných chyb od expertních pracovníků. Toto schvalování se děje v rámci pokročilého účetního systému. Odpovědná osoba schválil zaúčtování dokladu z hlediska relevantnosti, oprávněnosti, střediska apod. Toto schvalování se děje pohodlně v aplikaci, např na mobilním telefonu manažera, případně z reportu zaslaného mailem konkrétním odpovědným osobám.

Finální operace a statistiky AI

Finální operací automatizace zpracování dat, je zapsání do účetních knih v systému ERP.

AI o své činnosti vede poměrně rozsáhlé statistiky o úspěšnosti a správnosti navrhovaných zaúčtování apod. díky tomu lze u některých úkonů u nich je dosahováno více než 99% přesnosti svěřit AI bez kontroly expertních pracovník. Tím dochází k dalšímu zefektivnění celého procesu.

Vliv na uhlíkovou stopu

Pokročilé systémy automatického zpracování velmi dramaticky snižují uhlíkovou stopu zpracování účetních dokladů. Některé z nich např. SNOWFOX.AI poskytuje reporty o uhlíkové stopě.

Reporting

Získáte přehledný a jednoduchý manažerský reporting

Report zobrazuje přehledným způsobem ty nejdůležitější informace o ekonomice firmy, vývoji obratu, zákazníků, produktů, pohledávek, závazků a mnoho dalších reportů. Nechte si ukázat jak jednoduše můžete získat klíčové informace pro svoje rozhodování.

Reporting je napojený přímo na vaše účetnictví

Nástroj pro reporting si čte zdrojová data sám. Už žádné exporty, importy, přepisování dat. Jednoduchými přehledy vám ukazujeme smysluplné informace vytažené přímo z účetnictví.