Skip to main content

SQL Server v cloudu

SQL (Structured Query Language) je standardizovaný jazyk, který umožňuje pracovat s daty v relačních (tabulkových) databázích – například vybrat produkty podle zadaných kritérií nebo aktualizovat již vložené záznamy. Díky tomu, že s SQL budete pracovat v cloudovém prostředí, se můžete na databázi podívat odkudkoliv a nemusíte investovat do vlastního hardwaru a softwaru.

Výhody používání SQL Server cloud hostingu

Snížené náklady

Ušetříte za investice do vlastního hardwaru a jeho údržby.

Škálovatelnost

Určíte si velikost úložiště a výpočetní výkon podle své aktuální potřeby.

Vysoká dostupnost

K datům budete mít vždy přístup. My v DRAGON CLOUD máme definovanou dostupnost na 99,99 %

Globální přístup

S databází pracujete odkudkoliv na světě, kde je internetové připojení.

DRAGON CLOUD nabízí širokou škálu služeb cloud computingu

včetně spravovaného SQL Serveru v cloudu. Mezi alternativy patří Azure SQL Database od Microsoftu, Amazon Relational Database Service (RDS) for SQL Server od Amazonu a Google Cloud SQL for SQL Server.

Azure SQL Database

je plně spravovaná relační databázová služba cloudové platformy Microsoft Azure. Je založená na nejnovější stabilní verzi Microsoft SQL Serveru. Azure SQL Database poskytuje širokou škálu funkcí databázového engine, které jsou optimalizované pro cloudové výpočty. Služba umožňuje flexibilní škálování zdrojů, vysokou dostupnost, zabezpečení a bezproblémovou integraci s jinými službami Azure.

Azure cloud SQL Server nabízí různé modely nákupu, nejčastěji užívaný je vCore Model. Tento model poskytuje možnost mezi provisioned (předem provizovaným) a serverless (bezserverovým) výpočetním prostředím. Provisioned prostředí umožňuje zvolit přesnou míru výpočetních zdrojů, které jsou neustále k dispozici pro vaši práci, zatímco serverless prostředí zajistí automatické škálování výpočetních zdrojů a účtování za použité výpočetní zdroje na sekundu. Serverless model se automaticky pozastavuje v době nečinnosti (účtovány jsou pouze náklady na úložiště) a automaticky se obnovuje, když se aktivita vrátí​​.

Cena v modelu vCORE je cca 9,50 Kč bez DPH za vCORE a hodinu. Při měsíčním běhu odpovídá cena cca 6840 Kč bez DPH.

Dále jsou zvlášť placeny prostor pro databázi, redundancy, zálohy apod. Jedná se tedy o poměrně drahé řešení, které ale odpovídá špičkovým parametrům služby poskytované přímo společností Microsoft. My v DRAGON CLOUD vám jako partneři Microsoft partner rádi poskytneme poradenství a správu takto provozovaných SQL databází. Stačí nás jen kontaktovat.

Amazon RDS a Google Cloud SQL

je spravovaná databázová služba, která usnadňuje nastavení, provozování a škálování relačních databází v cloudu. Nabízí přístup k různým populárním databázovým motorům, včetně Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database a SQL Server. Díky tomu umožňuje výběr technologie, která nejlépe vyhovuje potřebám konkrétní aplikace nebo projektu.

Cena je vypočítávána za hodinu provozu a velikost databáze. Jedná se o poměrně drahou službu.

Více informací

Naše řešení

3 modely Microsoft SQL v DRAGON CLOUD

V DRAGON CLOUD nabízíme 3 modely provozu Microsoft SQL serveru. Vždy se snažíme nalézt pro zákazníka nejvýhodnější řešení s poměrem cena/výkon. Jsme zvyklí spolupracovat s implementátory a máme vlastní databázové specialisty. Ti zaručí jak technickou podporu Microsoft SQL, tak podporu různých napojovaných ERP a účetních systémů.

Pronájem SQL databáze

Databáze jako služba

Provoz licencí zákazníka na serverech poskytovatele

Zákazníkem vlastnění licence SQL lze provozovat pouze na dedikovaných strojích u cloud poskytovatele. To znamená, že zákazník má vyhrazený pro sebe svůj vlastní HW stroj v infrastruktuře poskytovatele a na něj může přenést on-premis licenci SQL kterou vlastní. Toto je hojně využíváno u licencí pořízených spolu s účetními, ERP a ostatními  systémy. Licence pořizované v rámci těchto systémů jsou cenově zvýhodněné a pro koncového zákazníka je to zajímavá alternativa oproti komerčním licencím SQL.

Druhou možností je přenos licencí pořízených v Multilicenčním programu s platným Software Assurance společnosti Microsoft k poskytovateli SPLA služeb a zaplacení poplatku za přístup. Tento model lze použít i v klasickém cloudovém prostředí. Je to ideální pro všechny, kteří již mají zakoupenou verzi SQL a chtějí využít plnou životnost této licence. Jelikož se jedná o licenci zákazníka, bývá pravidlem plný přístup a administrace prostředí databáze administrátory zákazníka či implementátory ERP systémů.

Cena: Zákazník neplatí za pronájem licence, ale jen potřebný výkon stroje, ať již dedikovaného nebo virtuálního.

Pronájem SQL databáze

V tomto případě si zákazník pronajímá licence databáze a zpravidla k nim odpovídající výkon na virtuálním stroji. Výhodou tohoto řešení je, že má k dispozici vlastní celý databázový stroj, nemusí se dělit o výkon s jinými zákazníky, může provádět údržbu databází podle vlastních možností. Rovněž jsou v tomto modelu zachovány výhody vždy aktuálních verzí SQL.

Tento model je vhodný pro zákazníky s potřebou procesorové licence SQL, tedy pro více uživatelů než je 15 či přístupy z internetu, jako jsou portály, weby, e-shopy.

Cena: Nejnižší sazba je 8500 Kč bez DPH za měsíc za licenci pro 4 CORE SQL Standard.

Databáze jako služba

Poslední možností SQL serveru je databáze jako služba, jedná se o pronájem jednotlivé instance databáze, nikoliv samostatného databázového serveru. Principiálně má poskytovatel vlastní infrastrukturu, na které provozuje robustní SQL řešení a jednotlivým zákazníkům pronajímá pouze instanci databáze na tomto stroji. Zároveň takto lze docílit i pro malé databáze poměrně robustních řešení s vysokou dostupností pro řešení SQL serveru verze Standard a Enterprise.

Nevýhodou je sdílený výkon, omezení v konfigurovatelnosti databází, péče o databáze. Zákazník je stále vázaný na společný databázový server. Tímto modelem jsou provozovány známé databázové servery (AZURE SQL, Google SQL).

Tento model je vhodný pro malé zákazníky, kteří nevyužijí plného výkonu potřebného pro samostatnou instalaci SQL serveru. Větší zákazníci ocení možnosti rychlého zřízení databází a flexibilitu změny konfigurací.

Cena: Toto řešení je cenově nejvýhodnější s cenou od 1800 Kč bez DPH za měsíční provoz jedné databázové instance.