Skip to main content

Jak se přihlásíte na server

Na váš server se přihlásíte ze systému Windows či iOS pomocí aplikace „DC client“, kterou Vám zašleme. Zde najdete nápovědu k aplikaci „DC client“: https://help.dragon-cloud.org/dcclient/v3/ 

Aplikace DC client používá systémovou aplikaci „Připojení ke vzdálené ploše“, kterou samozřejmě můžete použít; ale navíc zajišťuje bezpečnostní praktiku „tajného zaklepání“ na firewall naší služby, a tak zajistí, že vaše připojení bude bezpečné.

Pokud potřebujete pomoci s aplikací, kontaktujte naši technickou podporu.

Jak správně ukončit práci se serverem

Při práci ve vzdáleném prostředí serveru platí některé odlišnosti od práce ve vašem počítači. Například, když zvolíte z nabídky „Start“ položku „Vypnout“, vypnete virtuální server a než jej naši technici opět spustí, nebude pro vás dostupný. Používejte tedy prosím spíše možnost „Odpojit“ či „Odhlásit se“.

Základní péče o virtuální server

Server je přístupný z internetu, 24 hodin denně. Je tedy vhodné provádět jeho aktualizace, když si o to systém Windows požádá. Nezanedbávejte prosím tuto problematiku, neboť tím chráníte váš server proti útokům i škodlivému softwaru.